ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

A JOURNAL DEVOTED TO
THEORY AND INTERPRETATION
OF PROPER NAMES


home
view articles
editor-in-chief and editorial board
list of reviewers
aims & scope
onomastica: essential facts
publication ethics and publication malpractice statement
guide for authors
guide for reviewers
ojs
resources
order paper issue

Onomastica LXI, 2017

Onomastica LXI/1, 2017

  • Irena Sarnowska-Giefing: Zofia Zierhofferowa (15 IV 1930–28 XI 2016) (s. 5)

Onomastyka a kultura współczesna / Onomastics and Contemporary Culture

Rozprawy i artykuły / Articles

Z badań onomastycznych w Polsce i na świecie / Onomastic research in Poland and in the world

Recenzje, omówienia i polemiki / Reviews, discussions, polemics

  • K. Skowronek: O starym sporze: natura czy kultura — w perspektywie onomastycznej (s. 295)
  • M. Malec: K. Zierhoffer, Z. Zierhofferowa, Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów (s. 299)
  • M. Bortliczek: I. Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego śląska XIX wieku (s. 303)
  • E. Jakus-Borkowa: Acta onomastica, ročník LV, LVI, LVII, 2016 (s. 306)
  • A. Gałkowski: Rivista Italiana di Onomastica, vol. XXII, Anno XXII, no 1–2, primo– –secondo semestre 2016 (s. 311)
  • G. Bubak: Névtani Értesítő, nr 38, 2016 (s. 314)
  • P. Swoboda: Folia onomastica Croatica, knj. 25, 2016 (s. 316)
  • U. Bijak: Voprosy onomastiki, t. 13, 2016, nr 1–2 (s. 318)

Kronika życia naukowego / Chronicle of scientific life

  • M. Magda-Czekaj, P. Dudek: XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki Społeczne” (Kraków, 21–23 września 2016 r.) (s. 321)

Onomastica LXI/2, 2017

Wokół imienia Maria… / About the name Maria

Teoria i gramatyka nazw własnych / Theory and Grammar of Proper Names

Antroponomastyka / Anthroponomastics

Toponomastyka / Toponomastics

Nazwy — natura — kultura / Names — Nature — Culture

 


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.