ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

pismo poświęcone teorii
i interpretacji
nazw własnych

redakcja bieżący numer archiwum dla autorów recenzenci

Onomastica LXI, 2017


Onomastica LXI/1, 2017

  • Irena Sarnowska-Giefing: Zofia Zierhofferowa (15 IV 1930–28 XI 2016) (s. 5)

Onomastyka a kultura współczesna / Onomastics and Contemporary Culture

Rozprawy i artykuły / Articles

Z badań onomastycznych w Polsce i na świecie / Onomastic research in Poland and in the world

Recenzje, omówienia i polemiki / Reviews, discussions, polemics

  • K. Skowronek: O starym sporze: natura czy kultura — w perspektywie onomastycznej (s. 295)
  • M. Malec: K. Zierhoffer, Z. Zierhofferowa, Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów (s. 299)
  • M. Bortliczek: I. Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego śląska XIX wieku (s. 303)
  • E. Jakus-Borkowa: Acta onomastica, ročník LV, LVI, LVII, 2016 (s. 306)
  • A. Gałkowski: Rivista Italiana di Onomastica, vol. XXII, Anno XXII, no 1–2, primo– –secondo semestre 2016 (s. 311)
  • G. Bubak: Névtani Értesítő, nr 38, 2016 (s. 314)
  • P. Swoboda: Folia onomastica Croatica, knj. 25, 2016 (s. 316)
  • U. Bijak: Voprosy onomastiki, t. 13, 2016, nr 1–2 (s. 318)

Kronika życia naukowego / Chronicle of scientific life

  • M. Magda-Czekaj, P. Dudek: XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki Społeczne” (Kraków, 21–23 września 2016 r.) (s. 321)

Onomastica LXI/2, 2017

Wokół imienia Maria… / About the name Maria

Teoria i gramatyka nazw własnych / Theory and Grammar of Proper Names

Antroponomastyka / Anthroponomastics

Toponomastyka / Toponomastics

Nazwy — natura — kultura / Names — Nature — Culture


Recenzenci numeru LXI czaspopisma Onomastica / Reviewers of the Onomastica LXI
Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Wiesław Boryś (Instytut Slawistyki PAN)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki PAN)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Zofia Kaleta (ATH w Bielsku-Białej)
Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
Bogumił Ostrowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Vladimír Patráš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Jana Pleskalová (Masarykova univerzita, Brno)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jana Marie Tušková (Masarykova univerzita, Brno)
Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim)
Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)

 

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.