ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Redakcja

Kontakt
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków, Poland
tel. (12) 632-56-92, ext. 304
onomastica@ijp.pan.pl

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch
barbara.czopek@ijp.pan.pl
(Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)

Sekretarz redakcji
dr hab. Urszula Bijak
urszula.bijak@ijp.pan.pl
(Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Halszka Górny (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (AGH, Kraków)
dr hab. Urszula Wójcik (Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa)

Rada Naukowa
prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (Kraków, Polska), President
dr hab. Zbigniew Babik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
prof. Elena L. Berezovič (Ural'skij federal'nyj universitet, Jekaterynburg, Rosja)
prof. Aleksandra Galasińska (University of Wolverhampton, Wielka Brytania)
prof. Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, Czechy)
prof. Laura Kostanski (University of Ballarat, Australia)
prof. dr hab. Maria Malec (Kraków, Poland)
prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Robert Mrózek (Cieszyn, Polska)
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
prof. Rudolf Šrámek (Masarykova univerzita, Brno, Czechy)
prof. Jürgen Udolph (Zentrum für Namenforschung, Leipzig, Niemcy)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska)

Language editors
Inge Bily (j. niemiecki)
Adela Gabriková (j. słowacki)
Maria Ilieva-Ivanova (j. bułgarski)
Katarzyna Konczewska (j. białoruski)
Anna Kostecka-Sadowa (j. ukraiński)
Jitka Lukášová (j. czeski)
Bogumił Ostrowski (j. rosyjski)
Aeddan Shaw (j. angielski)
Anita Staroń (j. francuski)

Opieka nad stroną internetową
Paweł Swoboda

Tłumaczenie na język angielski
Justyna Walkowiak
Wojciech Włoskowicz


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.