ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Onomastica: najważniejsze informacje

ISSN 0078-4648

Nazwa czasopisma: Onomastica.

Od 1955 r. czasopismo miało podtytuł Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu, który w 2002 roku rozszerzono o inne nazwy własne. W 2015 r. podtytuł zmieniono na Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych.

Czasopismo zostało założone w 1955 roku przez Witolda Taszyckiego i ukazuje się nieprzerwanie od tamtego czasu.

Procedura recenzyjna: double-blind peer-review, zobacz Wytyczne dla recenzentów.

Właściciel i wydawca: czasopismo wydawane jest wspólnie przez Komitet Językoznawstwa PAN i Instytut Języka Polskiego PAN.

Organ zarządzający: Redakcja i Rada Naukowa czasopisma, obie nadzorowane przez Radę Naukową Instytutu Języka Polskiego PAN oraz przez Komitet Językoznawstwa PAN, zobacz też Redakcja.

Zespół redakcyjny/dane kontaktowe: zobacz Redakcja.

Prawa autorskie i polityka licencyjna: Autorzy prac przyjętych do druku są zobowiązani do wypełnienia i przesłania podpisanego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę czasopisma (pobierz plik). Treści publikowane w czasopiśmie podlegają pełnej ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Redakcja prowadzi prace nad wdrożeniem w przyszłości jednego z typów licencji Creative Commons.

Opłaty za publikację: Od autorów nie są pobierane żadne opłaty za procedurę oceny proponowanych prac ani za publikację.

Procedury zabezpieczające i zasady postępowania w przypadku zarzutów o nierzetelność badań: zobacz Etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające.

Etyka wydawnicza: zobacz Etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające.

Harmonogram wydawniczy: Onomastica są rocznikiem, poszczególne tomy wydawane są w ostatnim kwartale roku. Artykuły przyjmowane są w sposób ciągły.

Dostęp: Wydania papierowe dostępne są w Księgarni IJP PAN . Elektroniczne wersje opublikowanych prac udostępniane są w otwartym dostępie bez embarga czasowego, jednak nie wcześniej niż nastąpi publikacja w czasopiśmie Onomastica.

Archiwizacja prac przez autorów: Swoje publikacje w Onomastikach Autorzy mogą udostępniać online w repozytoriach, na stronach internetowych i innych platformach, jednak nie wcześniej niż nastąpi publikacja w czasopiśmie Onomastica i po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora IJP PAN.

Archiwizacja: Zawartość nowszych tomów archiwizowana jest w repozytorium RCIN oraz w Czytelni Czasopism PAN.

Źródło dochodów: finansowanie instytucjonalne. Nie pobiera się opłat od autorów przesyłających propozycje prac ani od ich instytucji.

Reklamy: reklam nie zamieszcza się.

Marketing bezpośredni: nie prowadzi się.


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.