ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Miło nam poinformować, że Onomastica znalazły się na liście czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo Onomastica jest rocznikiem poświęconym tematyce nazw własnych wydawanym przez Komitet Językoznawstwa PAN i Instytut Języka Polskiego PAN, od 2019 roku właścicielem pisma jest Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1955 roku. Jego redaktorami byli: prof. prof. Witold Taszycki, Mieczysław Karaś, Kazimierz Rymut, Aleksandra Cieślikowa. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Barbara Czopek-Kopciuch. Czasopismo posiada międzynarodową renomę – redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu.
Historia czasopisma do roku 2005 przedstawiona została w artykule Kazimierza Rymuta Pięćdziesięciolecie „Onomastików”, Onomastica L, 2005, s. 5–9.
Charakterystykę dyskursu naukowego na łamach „Onomastików” prezentuje Katarzyna Skowronek w artykule Jak onomaści piszą o onomastyce i o sobie, Onomastica L, 2005, s. 49–68.

Zapraszamy Autorów do przesyłania oryginalnych artykułów teoretycznych, materiałowych i przeglądowych, recenzji książek, doniesień i sprawozdań dotyczących nazw własnych we wszystkich ich aspektach i rodzajach.

Czasopismo Onomastica indeksowane jest w następujących bazach danych:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
Index Copernicus
BazHum


Copyright © 2019 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.