ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Wytyczne dla Recenzentów

Przed podjęciem się recenzji danej pracy prosimy o przeczytanie pełnej treści sekcji Etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające.

Lista recenzentów czasopisma Onomastica dostępna jest na stronie internetowej czasopisma i jest aktualizowana po wydaniu każdego kolejnego tomu (zobacz: Lista recenzentów). Bieżąca lista recenzentów publikowana jest też w każdym wydaniu papierowym.

Czasopismo Onomastica stosuje procedurę recenzyjną typu double-blind peer review. Stosuje ponadto procedury zabezpieczające przed praktykami typu ghostwriting i guest authorship.

Wszystkie artykuły i rozprawy przesłane do publikacji w czasopiśmie Onomastica są recenzowane. Podczas recenzowania stosuje się zalecenia zawarte w Załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. „Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych”. Recenzje mają formę pisemną, a formularz recenzyjny dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania.

  1. Artykuły i rozprawy przesłane redakcji czasopisma „Onomastica” podlegają wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego, mogą być również konsultowane z członkami Rady Naukowej.
  2. Teksty spełniające kryteria merytoryczne i formalne zostają przekazane do oceny dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Autor jest informowany przez redakcję o wyniku postępowania recenzyjnego, otrzymuje kopię recenzji i jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.