ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Recenzenci numeru LXI czasopisma Onomastica

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Wiesław Boryś (Instytut Slawistyki PAN)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki PAN)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Zofia Kaleta (ATH w Bielsku-Białej)
Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
Bogumił Ostrowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Vladimír Patráš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Jana Pleskalová (Masarykova univerzita, Brno)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jana Marie Tušková (Masarykova univerzita, Brno)
Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim)
Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci numeru LX czasopisma Onomastica

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)
Liljana Dimitrova-Todorova (Institut za Bъlgarski Ezik pri BAN)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki PAN)
Bogusław Dunaj (Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Irena Kałużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Renata Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN)
Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński)
Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisława Sochacka (Państwowy Instytut Naukowy — Instytut Śląski)
Wanda Szulowska (Instytut Slawistyki PAN)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci poprzednich numerów czasopisma Onomastica

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności)
Zbigniew Bela (Uniwersytet Jagielloński)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius)
Wiesław Boryś (Instytut Slawistyki PAN)
Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Leonarda Dacewicz (Uniwersystet w Białymstoku)
 Liljana Dimitrova-Todorova  (Institut za Bъlgarski Ezik pri BAN, Sofia)
Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki PAN)
Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński)
Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski)
Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Carole Hough (University of Glasgow)
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Zofia Kaleta (ATH w Bielsku-Białej)
Irena Kałużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny)
Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Renata Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN)
Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Mariola Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Bogumił Ostrowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
Zbigniew Pasek (Wydział Humanistyczny AGH)
Jana Pleskalová (Masarykova univerzita, Brno)
Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ludwig Selimski (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Bożena Sieradzka-Baziur (Akademia Ignatianum)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisława Sochacka (Instytut Śląski w Opolu)
Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)
Wanda Szulowska (Instytut Slawistyki PAN)
Jana Marie Tušková (Masarykova univerzita, Brno)
Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN)
Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim)
Justyna Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)

 


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.