ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

pismo poświęcone teorii
i interpretacji
nazw własnych

redakcja bieżący numer archiwum dla autorów recenzenci

Redakcja czasopisma Onomastica

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel. (12) 632-56-92, wew. 304
onomastica@ijp.pan.pl

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Sekretarz redakcji
dr hab. Urszula Bijak

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Halszka Górny
dr hab. Katarzyna Skowronek
dr hab. Urszula Wójcik

Rada Naukowa
prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (Kraków, Polska), przewodnicząca
dr hab. Zbigniew Babik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
prof. Elena L. Berezovič (Ural'skij federal'nyj universitet, Jekaterynburg, Rosja)
 prof. dr hab. Edward Breza  (Gdańsk, Polska)
prof. Aleksandra Galasińska (University of Wolverhampton, Wielka Brytania)
prof. Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, Czechy)
prof. Laura Kostanski (University of Ballarat, Australia)
prof. dr hab. Maria Malec (Kraków, Polska)
prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Robert Mrózek (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
prof. Rudolf Šrámek (Masarykova univerzita, Brno, Czechy)
prof. Jürgen Udolph (Zentrum für Namenforschung, Leipzig, Niemcy)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska)

Redaktorzy językowi
Adela Gabriková (język słowacki)
Anna Galasinska (język angielski)
Maria Ilieva-Ivanova (język bułgarski)
Jitka Lukášová (język czeski)
Anita Staroń (język francuski)

Opieka nad stroną internetową
Paweł Swoboda

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.