The Names of Prizes Currently Awarded in Poland, namely Lauronyms
PDF (Polski)

Keywords

chrematonomastics
name creation
motivation
award names

Abstract

The goal of the article is to describe the new and progressive category of onyms in contemporary Polish: names of awards. The author proposes for this category the term lauronyms. Synchronic analysis of lauronyms reveals their typical structure and their meaning. There are special collections of lexical items which are used to create the onyms the most fit for particular type of awards. The creation of lauronyms in Polish mirrors these areas of life, which are nowadays especially important for society and which can be the field of competition.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.13
PDF (Polski)

References

Breza, E. (1998). Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy). w: e. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 343–362.

Gałkowski, A. (2008). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wyd. UŁ.

Kosyl, C. (1993). Chrematonimy. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia Kultury Polskiej. T. 2. Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, s. 440–444.

Tokarski, R. (2004). Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wyd. UMCS.