List of Reviewers

Complete list of reviewers
List of reviewers of vol. 64
List of reviewers of vol. 63
List of reviewers of vol. 62

Complete List of Reviewers: [back to top]

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności)
Zbigniew Bela (Uniwersytet Jagielloński)
Elena L. Berezovič (Ural’skij federalnyj universitet, Jekaterynburg)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius)
Wiesław Boryś (Instytut Slawistyki PAN)
Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Richard Coates (University of the West of England, Bristol)
Leonarda Dacewicz (Uniwersystet w Białymstoku)
Wanda Decyk-Zięba (Uniwersytet Warszawski)
Izabela Domaciuk-Czarny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki PAN)
Bogusław Dunaj (Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Sheila Embleton (York University, Toronto)
Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński)
Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski)
Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski)
Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Carole Hough (University of Glasgow)
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Zofia Kaleta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Irena Kałużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny)
Jaromír Krško (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN)
Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Ławreszuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Mariola Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Iwona Nowakowska-Kempna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Częstochowa)
Pavol Odaloš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Marek Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Bogumił Ostrowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Ljubov Ostaš (L’vivskij nacional’nij universitet im. Ivana Franka)
Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)
Zbigniew Pasek (Wydział Humanistyczny AGH)
Vladimír Patráš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
Jana Pleskalová (Masarykova univerzita, Brno)
Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)
Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ludwig Selimski (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Bożena Sieradzka-Baziur (Akademia Ignatianum)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Paula Sjöblom (University of Turku)
Stanisława Sochacka (Państwowy Instytut Naukowy — Instytut Śląski w Opolu)
Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Szmeja (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie)
Wanda Szulowska (Instytut Slawistyki PAN)
Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Lubljana)
Jana Marie Tušková (Masarykova univerzita, Brno)
Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN)
Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim)
Justyna Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)

 

List of reviewers of the Onomastica LXIV: [back to top]

prof. dr hab. Zofia  Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
prof. dr hab. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas, Litwa
dr hab. Andrea Bölcskei, Károli Gáspár University, Węgry
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
prof. Sheila Embleton, York University, Kanada 
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
prof. Milan Harvalík, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Słowacja
prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. Jaromír Krško, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Słowacja
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Maria Kurpaska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Staffan  Nyström, Uppsala University, Szwecja
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Paula Sjöblom, University of Turku, Finlandia
dr Kamila Stanek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wanda Szulowska, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

 

List of reviewers of the Onomastica LXIII: [back to top]

prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. Elena L. Berezovič, Ural’skij federalnyj universitet, Yekaterinburg, Russia
prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Richard Coates, University of the West of England, Bristol, Great Britain
dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. Sheila Embleton, York University, Toronto, Canada 
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Magdalena Graf, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. Jaromír Krško, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Slovakia
dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Agnieszka Myszka, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Częstochowa
prof. Pavol Odaloš, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Slovakia
doc. Ljubov Ostaš, L’vivskij nacional’nij universitet im. Ivana Franka, L’viv, Ukraine
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Paula Sjöblom, University of Turku, Finland
dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
prof. Silvo Torkar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Lubljana, Slovenia
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Justyna Walkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

 

List of reviewers of the Onomastica LXII: [back to top]

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Izabela Domaciuk-Czarny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski)
Zofia Kaleta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Irena Kałużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Renata Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Marek Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Ljubov Ostaš (L’vivskij nacional’nij universitet im. Ivana Franka)
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisława Sochacka (Państwowy Instytut Naukowy — Instytut Śląski w Opolu)
Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)