List of Reviewers

List of reviewers of vol. 66 (2022)
List of reviewers of vol. 65 (2021)
List of reviewers of vol. 64 (2020)
List of reviewers of vol. 63 (2019)
List of reviewers of vol. 62 (2018)

List of reviewers of vol. 66 (2022): [back to top]

Terhi AINIALA, University of Helsinki, Finland
Inge BILY, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Germany
Maria BIOLIK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
Renata BURA, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Waldemar CZACHUR, Uniwersytet Warszawski, Poland
Maria CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA, Poland
Jaroslav DAVID, Ostravská univerzita, Czechia
Izabela DOMACIUK-CZARNY, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland
Adam FAŁOWSKI, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Artur GAŁKOWSKI, Uniwersytet Łódzki, Poland
Jordanka GEORGIEWA-OKOŃ, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Sergey GORYAEV (Сергей ГОРЯЕВ)
Magdalena GRAF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Milan HARVALÍK, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovakia
Mária IMRICHOVÁ, Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
Ewa JĘDRZEJKO, Uniwerystet Śląski w Katowicach, Poland
Oksana KHALIMAN (Оксана ХАЛІМАН), H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
Zofia KOWALIK-KALETA, Poland
Romana ŁOBODZIŃSKA, Poland
Krzysztof ŁUKASIEWICZ, Uniwersytet Wrocławski, Poland
Joan Carles MEMBRADO TENA, Universitat de València, Spain
Agnieszka MYSZKA, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
Marek OLEJNIK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland
Magdalena PIECHOTA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland
Eliza PIECIUL-KARMIŃSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Małgorzata RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Adam SIWIEC, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland
Marcin SOLARZ, Uniwersytet Warszawski, Poland
Nadezhda SPODARETS (Надежда СПОДАРЕЦ), Odesa I.I. Mechnykov National University, Ukraine
Kamil STACHOWSKI, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Wanda SZULOWSKA, Poland
Peter TAN, National University of Singapore, Singapore
Joan TORT DONADA, Universitat de Barcelona, Spain
Elżbieta UMIŃSKA-TYTOŃ, Uniwersytet Łódzki, Poland
Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Poland
Ewa WOŹNIAK, Uniwersytet Łódzki, Poland
Pavol ŽIGO, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovakia
Piotr ŻMIGRODZKI, Instytut Języka Polskiego PAN, Poland

 

List of reviewers of vol. 65 (2021): [back to top]

prof. Terhi AINIALA, University of Helsinki, Finlandia
prof. dr hab. Zofia ABRAMOWICZ, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Zbigniew BABIK, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Leszek BEDNARCZUK, Polska Akademia Umiejętności
prof. dr hab. Maria BIOLIK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Harald BICHLMEIER, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Niemcy
dr Inge BILY, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Niemcy
prof. dr hab. Anna BOCHNAKOWA, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Elżbieta BOGDANOWICZ, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Wiesław BORYŚ, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Wiesława BRYŁA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Sungjae CHOO, Kyung Hee University in Seoul, Korea Południowa
prof. Richard COATES, University of the West of England, Bristol, Anglia
prof. dr hab. Waldemar CZACHUR, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Leonarda DACEWICZ, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Wanda DECYK-ZIĘBA, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Przemysław DĘBOWIAK, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Izabela DOMACIUK-CZARNY, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy DUMA, Instytut Slawistyki PAN
prof. Sheila EMBLETON, York University, Kanada
prof. Sergey GORYAEV, Ural Federal University, Rosja
prof. Milan HARVALÍK, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Słowacja
doc. dr Juraj HLADKY, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja
prof. Peter KANG, National Taiwan Normal University, Taipei, Tajwan
dr Wolfgang JANKA, Universität Regensburg, Niemcy
dr hab. Violetta JAROS, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Tomasz JUREK, Instytut Historii PAN
dr hab. Marcin KOJDER, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Elżbieta KOWALCZYK-HEYMAN, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Stanisław KOZIARA, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Danuta KRZYŻYK, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Tadeusz LEWASZKIEWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Romana ŁOBODZIŃSKA, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Izabela ŁUC, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. Přemysl MÁCHA, Etnologický ústav AV ČR, Czechy
prof. dr hab. Władysław MAKARSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Maria MALEC, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Andrzej MARKOWSKI, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Iza MATUSIAK-KEMPA, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Agnieszka MYSZKA, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. Bertie NEETHLING, University of the Western Cape, RPA
prof. Staffan NYSTRÖM, Uppsala University, Szwecja
prof. Pavol ODALOŠ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja
dr hab. Ewa ORONOWICZ-KIDA, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
doc. Liubov OSTASH, Lviv Univeristy, Ukraina
dr hab. Norbert OSTROWSKI, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Bogumił OSTROWSKI, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Renata PRZYBYLSKA, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Małgorzata RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mirosława SAGAN-BIELAWA, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Kazimierz SIKORA, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Adam SIWIEC, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Paula SJÖBLOM, University of Turku, Finlandia
prof. dr hab. Krystyna SZCZEŚNIAK, Uniwersytet Gdański
dr Rafał SZEPTYŃSKI, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Wanda SZULOWSKA, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Maria TRAWIŃSKA, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Elżbieta UMIŃSKA-TYTOŃ, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Uniwersytet Warszawski
dr Bogusław ZAGÓRSKI, Collegium Civitas

 

List of reviewers of vol. 64 (2020): [back to top]

prof. dr hab. Zofia  Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
prof. dr hab. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas, Litwa
dr hab. Andrea Bölcskei, Károli Gáspár University, Węgry
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
prof. Sheila Embleton, York University, Kanada 
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
prof. Milan Harvalík, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Słowacja
prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. Jaromír Krško, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Słowacja
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Maria Kurpaska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Staffan  Nyström, Uppsala University, Szwecja
dr hab. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Paula Sjöblom, University of Turku, Finlandia
dr Kamila Stanek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wanda Szulowska, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

 

List of reviewers of vol. 63 (2019): [back to top]

prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. Elena L. Berezovič, Ural’skij federalnyj universitet, Yekaterinburg, Russia
prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
prof. Richard Coates, University of the West of England, Bristol, Great Britain
dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. Sheila Embleton, York University, Toronto, Canada 
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Magdalena Graf, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. Jaromír Krško, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Slovakia
dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Agnieszka Myszka, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Częstochowa
prof. Pavol Odaloš, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Slovakia
doc. Ljubov Ostaš, L’vivskij nacional’nij universitet im. Ivana Franka, L’viv, Ukraine
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Paula Sjöblom, University of Turku, Finland
dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
prof. Silvo Torkar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Lubljana, Slovenia
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN
dr Justyna Walkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

 

List of reviewers of vol. 62 (2018): [back to top]

Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Inge Bily (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Izabela Domaciuk-Czarny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Magdalena Graf (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski)
Zofia Kaleta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Irena Kałużyńska (Uniwersytet Warszawski)
Renata Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Marek Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Ljubov Ostaš (L’vivskij nacional’nij universitet im. Ivana Franka)
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Mariusz Rutkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Stanisława Sochacka (Państwowy Instytut Naukowy — Instytut Śląski w Opolu)
Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)