About an old dispute: nature or culture - in an onomastic perspective [Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania]
PDF (Polski)

Keywords

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Neurobiologia nazywania
PDF (Polski)

References

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wyd. UJ.
Rutkiewicz Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Rzetelska-Feleszko, E. (red.) (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków: IJP PAN–Tow. Naukowe Warszawskie. [Wyd. 2. Kraków: IJP PAN, 2005].