Is Onomastics a Woman? A Comment on Anthropological and Onomastical Books
PDF (Polski)

Keywords

onomastics
anthropology
gender
modern Polish prose
literary names

Abstract

The article directly and indirectly refers to anthropological and philosophical texts which strive to discover and present the gender factor as important in the light of the humanities. The author refers to “Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej” (Literary Not-naming. Onomasticon of the modern Polish prose) by Magdalena Graf and indicates the femininity factor as a relevant one also in onomastics.
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.25
PDF (Polski)

References

Baer, M., Kościańska, A. (2014). Antropologia i gender. Wprowadzenie. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1 (20), http://zew.info.pl/files/1-14_Baer-Koscianska.pdf (dostęp: 26 II 2016).

Bieńkowska, M. (2013). [Rec.:] Aleksandra Derra: Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, www.pol-int.org/pl/publikationen/kobiety-wnauce-problem-p-ci-we-wsp-czesnej-filozofii#r845 (dostęp: 20 II 2016).

Bomba, R. (b.d.). Antropologia refleksyjna. W: Encyklopedia „Epistema”, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/71.

Derra, A. (2013). Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Kałuża, A. (2006). Siostry Malinowskiego, www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal,literatura-polska,2310,siostry-malinowskiego.html (dostęp: 25 II 2016).

Kubica, G. (2006). Siostry Malinowskiego czyli Kobiety nowoczesne na początku XX wieku [...]. Kraków: Wyd. Literackie.

Kubica, G. (2014). Maria Czaplicka — warszawska emancypantka w centrum brytyjskiej antropologii. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1 (20), s. 13–37, http://zew.info.pl/files/1-14_Kubica.pdf (dostęp: 20 II 2016).

Kubica, G. (2015). Maria Czaplicka — płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna. Kraków: Wyd. Literackie.

Kubica, G., Majbroda, K. (2014). Wprowadzenie. W: G. Kubica, K. Majbroda (red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze–UWr, s. 9–21.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Sarnowska-Giefing, I. (2003). Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Skowronek, K. (2014). Tekstologiczny zwrot w onomastyce. Onomastica, 58, s. 363–372.

Szahaj, A. (1995). O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej. Kultura Współczesna, 1–2, s. 53–67.

Wincławski, W. (2014). Kobiety w dziejach socjologii polskiej. W: G. Kubica, K. Majbroda (red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze–UWr, s. 321–342.

Woolf, V. (2015). Praca zawodowa kobiet. W: V. Woolf, Eseje wybrane. Przeł. M. Heydel, wybór M. Heydel, R. Sendyka. Kraków: Wyd. Karakter.