Stefan Warchoł (21 I 1930–25 IX 2019)
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Stefan Warchoł
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.2
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Warchoł, S. (2009). Profesor Władysław Kuraszkiewicz: człowiek — nauczyciel — uczony. Lublin. Kultura i Społeczeństwo, 6(2–6), 40–41.