Karol Zierhoffer (1924-2019)
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Karol Zierhoffer
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.1
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Dziedzic, J.(2003). Moja lwowska wojna. http://www.lwow.home.pl/rocznik/2003/dziedzic1.html, Rocznik Lwowski, 2003, 218–224.

Furdal, A. (1996). Przyjaciel. W: Z. Krążyńska (red.), Profesorowi Karolowi Zierhofferowi w 70. rocznicę urodzin (s. 19–26). Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.

Sarnowska-Giefing, I. (2017). Zofia Zierhofferowa (15 IV 1930–28 XI 2016). Onomastica, 61(1), 5–14.

Walczak, B. (2015). Profesor Karol Zierhoffer. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 30, 15–19.

Zierhoffer, K. (2017). Wśród ciekawych nazw i wyrazów w europejskiej i polskiej przeszłości. Z profesorem Karolem Zierhofferem rozmawia Stanisław Szczęsny. Ogród. Kwartalnik Humanistyczny, 1–4, 263–316.