Professor Kwiryna Handke (1932–2021)
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Kwiryna Handke

Abstract

-

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.2
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Handke, K. (1961). O nazwie słowińskiej wsi Kluki [On the Slovincian place-name Kluki]. W: Z. Stieber (red.), Słowińcy, ich język i folklor: materiały z konferencji słowińskiej Komitetu Językoznawczego i Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 14 stycznia 1960 (s. 62–68). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Handke, K. (1965). Nazwy miejscowe typu Holendry [Holendry-type place names]. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 11, 57–68.

Handke, K. (1970). Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy [Semantic and structural types of Warsaw street names]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Handke, K. (1983). Słownik toponimów miejskich (ogólne założenia projektu) [Dictionary of urban toponyms (general concept of the project)]. Onomastica, 27, 191–197.

Handke, K. (1992). Polskie nazewnictwo miejskie [Polish urban names]. Warszawa: SOW.

Handke, K. (1998a). Nazewnictwo miejskie [Urban names]. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (s. 283–307). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Handke, K. (1998b). Słownik nazewnictwa Warszawy [The dictionary of Warsaw’s naming]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Handke, K. (2001). Polskie nazwy przepraw przez rzekę [Polish names of river crossings]. W: B. Wierzbicka (red.), Mosty. Dzieła sztuki i inżynierii. Zabytki (s. 13–22). Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Handke, K. (red.). (2004). 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN [50 years of Slavic studies at the Polish Academy of Sciences (1954–2004). Anniversary book of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences]. Warszawa: SOW.

Handke, K. (2006). Socjologia języka [Sociology of language]. Warszawa: PWN.

Handke, K. (2011). Dzieje Warszawy nazwami pisane [The history of Warsaw written in names]. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Rzetelska-Feleszko, E. (red.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia [Polish proper names. Encyclopedia]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Taszycki, W., Karaś, M. i Turasiewicz, A . (1960). Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie [Bibliography of Polish onomastics up to and including 1958]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.