Onomastics in the academic work of Professor Aleksander Wilkoń (1935–2022)
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Aleksander Wilkoń

Abstract

-

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.3
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Bubak, J. i Wilkoń, A. (1969). Z problematyki nazw własnych koni [The proper names of horses]. Język Polski, 49, 291–296.

Choińska, K. i Pachowicz, M. (2022). Aleksander Wilkoń (1935–2022). Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta… [Aleksander Wilkoń (1935-2022). Linguist, philologist, researcher, artist…]. Humanities and Cultural Studies, 3(1), 75–88. https://journals.anstar.edu.pl/index.php/hcs/article/view/374

Choińska, K. i Pachowicz, M. (red.). (2018). Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora [The language was given to us as a gift of heaven. A selection of writings of Professor Aleksander Wilkoń. Collected to celebrate the 60 th anniversary of his academic and pedagogical career]. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Choińska, K. i Pachowicz, M. (red.). (2020). Językoznawstwo, stylistyka, kultura [Linguistics, stylistics, culture]. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Kita, M. i Witosz, B. (red.). (2005). Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia [The meeting. A jubilee book for Professor Aleksander Wilkoń]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Lech-Kirstein, D. (2020). Onomastyka literacka a onomastyka stylistyczna [Literary onomastics and stylistic onomastics]. Stylistyka, 25, 457–466. https://doi.org/10.25167/Stylistyka.25.2016.28

Lubaś, W. i Wilkoń, A. (1978). Przedmowa [Preface]. W: W. Lubaś i A. Wilkoń (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 201. Prace Językoznawcze, 4. Onomastyka (s. 5). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Ożóg, K. (2020). Osiągnąć mądrość — Aleksander Wilkoń jako humanista [To achieve wisdom — Aleksander Wilkoń as a humanist]. W: K. Choińska i M. Pachowicz (red.), Językoznawstwo, stylistyka, kultura (s. 21–27). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

„Sylwetki Polonistów ” — ankieta Pana Profesora Aleksandra Wilkonia [Scholars of Polish Studies. Professor Aleksander Wilkoń’s questionnaire] (29 czerwca 2019). Biuletyn Polonistyczny. https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/articles/sylwetki-polonistow-ankieta-pana-profesora-aleksandra-wilkonia,87/details

Wilkoń, A. (1963). Polskie nazwy miejscowe od nazw wodnych [Polish place names derived from water names]. Onomastica, 8, 87–124.

Wilkoń, A. (1965). Nazwy miejscowe typu Tuczępy, Tumidaj w języku polskim [Place names like Tuczępy, Tumidaj in Polish]. Onomastica, 10, 151–158.

Wilkoń, A. (1967). Nazwy miejscowe typu Tyszowce, Witoszyńce w języku polskim [Place names like Tyszowce, Witoszyńce in Polish]. Onomastica, 12, 70–83.

Wilkoń, A. (1968). Nazwiska polskie typu Bystroń, Pigoń, Stachoń [Polish surnames like Bystroń, Pigoń, and Stachoń]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału Krakowskiego PAN, 12(2), 441–443.

Wilkoń, A. (1970). Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego [Names in the works of Stefan Żeromski]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wilkoń, A. (1974). Nazwy osobowe typu Bystroń, Pigoń, Dobronia w języku polskim [Polish surnames like Bystroń, Pigoń, or Dobronia]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, 42, 113–159.

Wilkoń, A. (1978). O nazwie miejscowej „Tuchola” [On the place name Tuchola]. W: W. Lubaś i A. Wilkoń (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 201. Prace Językoznawcze, 4. Onomastyka (s. 54–62). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Wilkoń, A. (1981). Profesor Taszycki — człowiek i uczony [Professor Taszycki — a person and a researcher]. Poradnik Językowy, 8–10, 367–372.

Wilkoń, A. (1982a). O imionach [On names]. Wieczór, 112, 5.

Wilkoń, A. (1982b). O nazwach ulic [On street names]. Wieczór, 131, 5.

Wilkoń, A. (1982c). Jeszcze o nazwach ulic [More on street names]. Wieczór, 136, 5.

Wilkoń, A. (1982d). O nazwach kin [On cinema names]. Wieczór, 151, 5.

Wilkoń, A. (1988). Kto te nazwy wymyślił [Who came up with these names]. Panorama, 29, 15.