Dialektologia w pracach naukowych profesora Józefa Bubaka
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Józef Bubak

Abstract

Dialectology in the scientific works of Professor Józef Bubak

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.24
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Bubak, J. (1961a). (współautor: W. Lubaś), Teksty z Jankowic [pow. Rybnik]. W: A. Zaręba (red.). Śląskie teksty gwarowe. Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr 14, Kraków, s. 100–105.

Bubak, J. (1961b). (współautor: W. Lubaś), Teksty z Kleszczowa [pow. Gliwice]. W: A. Zaręba (red.). Śląskie teksty gwarowe. Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr 14, Kraków, s. 111–113.

Bubak, J. (1963). Dwa teksty śląskie. ZNUJ, IX, Prace Językoznawcze, z. 5, s. 373–379 [Jankowice s. 373−375; Kujakowice Dolne s. 376−379].

Bubak, J. (1965). (współautor: M. Karaś). Teksty gwarowe z Bukowiny w powiecie nowotarskim. ZNUJ, CXIV, Prace Językoznawcze, z. 15, s. 257−270.

Bubak, J. (1966). Teksty gwarowe ze wsi Ząb w powiecie nowotarskim. ZNUJ, XCVIII, Prace Językoznawcze, z. 12.

Bubak, J. (1970a). Teksty gwarowe z Kamienicy, pow. Limanowa. Język Polski, L, s. 55–60.

Bubak, J. (1970b). Teksty gwarowe z południowo-wschodniej Małopolski (Majscowa, Żółków, pow. Jasło). ZNUJ, CCXXIX, Prace Językoznawcze, z. 29, s. 219–228.

Bubak, J. (1970c, 1971). Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. T. I–II, Wrocław–

Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Bubak, J. (1972). Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski. ZNUJ, CCLXXVIII, Prace Językoznawcze, z. 36.

Bubak, J. (1977), Stylizacja gwarowa na przykładzie „Rodu Gąsieniców” J. Kapeniaka. ZNUJ, CCCCLVII, Prace Językoznawcze, z. 54, s. 251–260.

Bubak, J. (1978). Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły. ZNUJ, CDXCV, Prace Językoznawcze, z. 59, s. 27–38.

Bubak, J. (1983). Stan badań nad gwarami na Spiszu. Język Polski, LXIII, s. 322–334.

Bubak, J. (1985). Komentarz filologiczny do tekstów gwarowych w „Harnasiach”. W: Szymanowski K. (1985) Dzieła, t. 24 „Harnasie, balet góralski w jednym akcie w dwóch odsłonach, op. 55”. Komitet Redakcyjny: Józef F. Chomiński, Teresa Chylińska, + Zbigniew Drzewiecki, + Zofia Lissa, Mieczysław Tomaszewski, + Eugenia Umińska. Redaktor edycji: Teresa Chylińska. Redaktor tomu: Barbara Konarska. Konsultacja muzyczno-edytorska: Adam Walaciński. Wstęp: Kazimierz Nowacki. Opracowanie filologiczne tekstów gwarowych: Józef Bubak. Kraków, s. LIX–LXI.

Bubak, J. (1987a). Polskie gwary spiskie. ZNUJ, DCCCXI, Prace Etnograficzne, z. 22, (red.) Z. Biały „Studia spiskie”, I, s. 233–262.

Bubak, J. (1987b). Komentarz filologiczny. W: Wesele spiskie, podał Jan Pluciński, znawca i miłośnik ziemi spiskiej, opracowała Krystyna Kwaśniewicz (s. 139–140). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Bubak, J. (1991a). Gwara Zakopanego. W: R. Dutkowa (red.). Zakopane, czterysta lat dziejów. T. I (s. 528–546). Kraków: KAW.

Bubak, J. (1991b). Tekst gwarowy z Zakopanego. W: R. Dutkowa (red.). Zakopane, czterysta lat dziejów. T. I (s. 547–550). Kraków: KAW.

Bubak, J. (1991c). Nazwa Zakopane i nazwy terenowe miasta Zakopanego. W: R. Dutkowa (red.). Zakopane, czterysta lat dziejów. T. I (s. 492–503). Kraków: KAW.

Bubak, J. (1991d). Nazwy osobowe mieszkańców Zakopanego (nazwiska, przydomki, przezwiska i imiona) W: R. Dutkowa (red.). Zakopane, czterysta lat dziejów. T. I (s. 504–527). Kraków: KAW.

Bubak, J. (1997a), Elementy gwary zakopiańskiej w twórczości Jana Kasprowicza. W: P. Kuleczka (red.). O Janie Kasprowiczu. W siedemdziesięciolecie zgonu. Studia (s. 53–68). Kraków: Oficyna Podhalańska.

Bubak, J. (1997b), Gwara podhalańska w pisarstwie Stanisława Witkiewicza. W: Z. Moździerz (red.). Stanisław Witkiewicz. Człowiek — artysta — myśliciel. (s. 255–274). Zakopane: TMT.

Czambel, S. (1906). Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Sv. Martin.

Dunaj, B. (2000). Józef Bubak 1934–1999. W: J. Michalik, W. Walecki (red.). Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Filologicznego (s. 747–754). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Górski, K. (1926). Tatry i Podhale w twórczości Jana Kasprowicza. Zakopane: Skład główny w Księgarni L. Zwolińskiego.

Hołub-Pacewiczowa, Z. (1931). Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu. Kraków: PAU.

Karaś, M., Zaręba, A. (1964). Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski. ZNUJ, LXIX, Prace Językoznawcze, z. 6.

Kasprowicz, J. (1976). Z Tatr. Opracowanie i posłowie R. Lotha. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kąś, J. (2015–2019). Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 1–2, Bukowina Tatrzańska–Nowy Sącz: Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, t. 3, Bukowina Tatrzańska: Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, t. 4, Kraków: Wydawnictwo Astraia, t. 5–10, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.

Pluciński, J. (1987). Wesele spiskie, podał Jan Pluciński, znawca i miłośnik ziemi spiskiej, opracowała Krystyna Kwaśniewicz, opracowanie filologiczne: Józef Bubak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

SGP PAN (1977–2018) — Słownik gwar polskich, red.: M. Karaś ([osobny tom zatytułowany] Źródła oraz t. I), J. Reichan (t. II–IX, z. 2), S. Urbańczyk (t. II–V), J. Okoniowa (t. VI–IX, z. 2), B. Grabka (t. VII–X, z. 1), R. Kucharzyk (t. IX, z. 2 – t. X, z. 1); miejsca wydawania: tom Źródła oraz t. I–III: Wrocław-Warszawa-Kraków 1977–1991, t. IV–X z. 1: Kraków 1992–2018.

Sobierajski, Z. (1966–1977). Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. I–IV, Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. I 4, V 1, V 3.

Szymanowski, K. (1985). Dzieła, t. 24 „Harnasie, balet góralski w jednym akcie w dwóch odsłonach, op. 55”. Komitet Redakcyjny: Józef F. Chomiński, Teresa Chylińska, + Zbigniew Drzewiecki, + Zofia Lissa, Mieczysław Tomaszewski, + Eugenia Umińska. Redaktor edycji: Teresa Chylińska. Redaktor tomu: Barbara Konarska. Konsultacja muzyczno-edytorska: Adam Walaciński. Wstęp: Kazimierz Nowacki. Opracowanie filologiczne tekstów gwarowych: Józef Bubak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.