Prisoner lists of the so-called Gypsy concentration camps from the perspective of onomastics
PDF (Čeština)
ePub
mobi

Keywords

surnames
Roma
Gypsy
Sinti
Bohemia
Moravia
WWII
concentration camps

Abstract

Two concentration camps were established for Roma people in the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1942. Roma from Bohemia were deported to Lety and Roma from Moravia to the camp near Hodonín u Kunštátu, before most of them were murdered in the “Gypsy family camp” (Zigeunerlager) in Auschwitz II. Birkenau. The lists of prisoners are valuable not only for historians (they were published previously by the historian Ctibor Nečas), but also for onomastics, as they allow us to analyse the naming practise of Czech and Moravian Roma in the pre-war period. There are 325 unique surnames on these lists, with most of them being Czech or German, and they thus demonstrate the connection with the territory and its language(s). The study discusses the most common Roma surnames in Moravia (e.g. Daniel, Holomek, Burianský) and in Bohemia (e.g. Růžička, Janeček, Vrba) as well as the surnames of Sinti living in the Czech borderland regions (e.g. Winter). It is shown that the surnames of Roma from Bohemia and Moravia were different due to the historical and social reasons. They were mostly derived from personal names (e.g. Florián) and place names (e.g. Dubský), they were motivated by the occupation adopted (e.g. Kovář ‘smith’) or the character and appearance of the individual (e.g. Malík ‘small’). After the war, only 583 of the 4,870 Roma who had been imprisoned returned.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.7
PDF (Čeština)
ePub
mobi

References

Bahlow, H. (1967). Deutsches Namenlexikon [German Name Lexicon]. München: Gondrom Verlag.

Beck, A., Plzáková, A., Schuster, M., Štěpková, T., & Waageová, E. (2020) . Obsah a metodologie zpracování Databáze obětí nacistického pronásledování „cikánů“ [Content and methodology of processing the Database of Victims of Nazi Persecution of ‘Gypsies’]. Institut Terezínské iniciativy. https://c.holocaust.cz/files/old/pdfs/ObsahametodologiezpracovaniDatabazeobetinacistickehopronasledovanitzvcikanu.pdf

Beneš, J. (1962). O českých příjmeních [On Czech Surnames]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Beneš, J. (1998). Německá příjmení u Čechů [German Surnames among the Czechs]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Bondyová, R. (2003). Vzdušné kořeny. Tisícileté dějiny Židů v Čechách a na Moravě ve jménech deportovaných lidí [Aerial roots. The millennial history of Jews in Bohemia and Moravia in the names of deported people]. In J. Milotová & E. Lorencová (Eds.), Terezínské studie a dokumenty [Terezín Studies and Documents] (s. 11‒44). Praha: Sefer.

Černý, R. (2009). Struktura romských obyvatel Moravskoostravska v době první republiky (čeští Romové a Sintové) [The Structure of Roma inhabitants of the Moravian-Ostrava region during the First Republic (Czech Roma and Sinti)]. Bulletin Muzea romské kultury, 18, 156‒162.

Davidová, E. (2009). Mezigenerační změna: ke ztrátě dvou generací Romů v uplynulém půlstoletí v důsledku poválečné migrace a asimilačních tlaků v 50.‒80. letech 20. století [Intergenerational change: The loss of two generations of the Roma in the past half-century as a result of postwar migration and assimilation pressures between the 1950s and 1980s.]. In M. Jakoubek & L. Jakoubková Budilová (Eds.), Cikánské skupiny a jejich sociální organizace [Gypsy groups and their social organization] (s. 238‒266). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Felecan, O. (2011). Prenumele ţigăneşti: între antroponime şi nume de branduri [Gypsy first names — Between anthroponyms and brand names]. In O. Felecan (Ed.), Name and Naming. Proceedings of the 1st International conference of Onomastics, Multiethnic Connections in Anthroponymy (s. 57‒68). https://onomasticafelecan.ro/iconn1/proceedings/1_1_06_Felecan_Oliviu_ICONN_2011.pdf

Felecan, O. (2012). Conformity and nonconformity in Gypsy names. In O. Felecan (Ed.), Name and Naming: Synchronic and diachronic perspectives (s. 129‒146). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Hanzal, J. (2016). Demografie cikánského obyvatelstva v českých zemích v 17. a 18. století (na základě rozboru církevních matrik) [Demography of the Gypsy population in the Czech lands in the 17th and 18th centuries (Based on an analysis of church registers)]. Historická demografie, 40(2), 135–177.

Horváthová, J. (2002). Kapitoly z dějin Romů [Chapters from the hhistory of the Roma]. Praha: Lidové noviny.

Horváthová, J. (2005). Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí) [The interwar cessation among the Roma in the Czech lands (or a hunch in the context)]. Romano džaniben, 12(3), 63‒84.

Horváthová, J. (2007, 26. říjen). Identita jako jedno z romských traumat [Identity as one of the Roma traumas]. Romové v České republice (Český rozhlas). http://romove.radio.cz/cz/clanek/23036

Hübschmannová, M. (1978). Jste z rodu Antilop, pane Mirgo [You are of the Antelope Family, Mr. Mirga]. Nový Orient, 33(9), 276‒278.

Hübschmannová, M. (2003). Nava le Romengere [Names of Roma]. Rombase — Didactically edited information on Roma. http://rombase.uni-graz.at/cd/data/ethn/topics/data/family-names.cs.pdf

Javorská, I. (2018). Význam romské kultury v životě romských dětí [The importance of Roma culture in the lives of Roma children] [Nepublikovaná disertační práce]. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci.

Kárný, M. (Ed.). (1995). Terezínská pamětní kniha I. [Terezín Memorial Book I.]. Praha: Melantrich–Nadace Terezínské iniciativy.

Knappová, M. (2002). Naše a cizí příjmení v současné češtině [Our and foreign surnames in contemporary Czech]. Liberec: TAX AZ KORT.

Knappová, M. (1985). Jak se bude jmenovat? [What will the name be?]. Praha: Academia.

Kohlheim, R., & Kohlheim, V. (2005). Familiennamen [Family names]. Berlin: Duden.

Kotík, A. (1897). Naše příjmení [Our surnames]. Praha: J. Kotík.

Majtán, M. (2014). Naše priezviská [Our surnames]. Bratislava: Veda.

Matúšová, J. (2016). Německá vlastní jména v češtině [German proper names in Czech]. Praha: NLN.

Moldanová, D. (2019). Naše příjmení [Our surnames]. Praha: Agentura Pankrác.

Nečas, C. (1978). Co napovídají příjmení moravských Cikánů? [What do the surnames of the Moravian Gypsies suggest?]. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 19, 76‒78.

Nečas, C. (1988). Křestní jména českých a moravských Cikánů [First names of Czech and Moravian Gypsies]. Onomastický zpravodaj ČSAV, 29, 59‒65.

Nečas, C. (1994). Českoslovenští Romové v letech 1938‒1945 [The Czechoslovak Roma in the years 1938‒1945]. Brno: Masarykova univerzita.

Nečas, C. (1999). Holocaust Romů [Roma Holocaust]. Praha: Prostor.

Niesterczuk, O. (2020). Antroponimia torczinskich romiv [Anthroponymy of the Roma in Torchyn]. Łuck: Teren. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19515

Padevět, J. (2018). Za dráty. Tábory v období 1938‒1945 na území dnešní České republiky [Behind the wires. Camps on the territory of today’s Czech Republic in the years 1938‒1945]. Praha: Academia.

Rymut, K. (1999). Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny [Surnames of Poles: A historical and etymological dictionary] (vol. 1: A–K). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Svoboda, J. (1964). Staročeská osobní jména a naše příjmení [Old Czech personal names and our surnames]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Tlamsová, H. (2020). Lexikon světem jdoucích: A‒K [Lexicon of nomads: A‒K]. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát.