Bezruč, from Těšín. Toponyms in Silesian Songs from the viewpoint of quantitative linguistics
PDF (Čeština)
epub
mobi

Keywords

toponym
frequency
keyword
collocation analysis
stylometry
Petr Bezruč
Slezské písně

Abstract

The study focuses on toponyms and their role in “Silesian Songs” by Petr Bezruč (1867–1958), an important Silesian poet and bard. The authors build on their previous quantitative­linguistic research on Bezruč, which focused on anthroponyms (“Géro versus Ondra. Anthroponyms in Silesian Songs as Seen through the Prism of Keywords and Collocations”), and thus present a comprehensive picture of proper names in this poetry collection. The aim of the study is to use quantitative methods — frequency and collocation analyses and keyword detection  — in order to clarify the functioning of place names in “Silesian Songs”, to classify their interrelationships, and to compare them with the system of Bezruč’s anthroponyms. Analyses show that proper names make up 30% of the keywords of “Silesian Songs”, they are thus an important feature of the poet’s poetics. Anthroponyms and toponyms are equally frequent. The distribution of geographical names corresponds to the Zipf distribution  — Bezruč prefers a narrow range of names, while many others are only used occasionally. Furthermore, most toponyms are oriented towards Silesia, but there are also localities associated with the Habsburg monarchy, Antiquity, and exoticism, which usually serve as building blocks of metaphors. In the context of Silesia, Bezruč places his poems primarily in the Těšín region; the Opava and Hlučín ones are in most cases the settings of his intimately­tuned poems. Other important traits of the collection are the tension between the names of inhabited and natural places and the multifaceted lyrical subject, which links, via collocations, the four most frequent geographical names of the text  — Těšín, Beskydy, Ostravice, and Dombrová.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.15
PDF (Čeština)
epub
mobi

References

Adamus, A. (1927). Po stopách Slezských písní Petra Bezruče [Tracing Petr Bezruč’s Silesian songs]. Brno: Moravské kolo spisovatelů.

Altmann, G. (2018). Unified Modeling of Diversification in Language . Lüdenscheid: RAM­Verlag.

Bezruč, P. (1903). Slezské číslo [Silesian issue]. Praha: nákladem Času.

Bezruč, P. (2014). Slezské písně [Silesian songs]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.–Akropolis.

Brezina, V. (2018). Statistics in Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Brezina, V., McEnery, T., & Wattam, S . (2015). Collocations in context: A new perspective on collocation networks. International Journal of Corpus Linguistics, 20(2), 139–173.

Březina, V., & Pořízka, P. (2021). Kolokační grafy a sítě s použitím nástroje #LancsBox: Aplikace v angličtině a češtině [Collocation graphs and networks using #LancsBox: Applications in English and Czech]. Časopis pro moderní filologii, 103(1), 36–59.

Cvrček, V., & Fidler, M. (2015). KWords. https://kwords.korpus.cz/

Cvrček, V., & Richterová, O. (Eds.). (2015). Pojmy: keyword. Příručka ČNK. http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=pojmy:keyword&rev=1421871839

Cvrček, V., & Richterová, O. (Eds.). (2019a). Pojmy: asociační míry [Association measures]. Příručka ČNK. http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=pojmy:asociacni_miry&rev=1554815423

Cvrček, V., & Richterová, O. (Eds.). (2019b). Pojmy: DIN. Příručka ČNK. http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=pojmy:din&rev=1569573129

Cvrček, V., & Richterová, O. (Eds.). (2021). ČNK: diakorp. Příručka ČNK. http://wiki.korpus.cz/doku.php?id=cnk:diakorp&rev=1638195458

Klemensová, T., Kovářová, K., & Místecký, M . (2023). Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací [Géro versus Ondra. Anthroponyms in Silesian Songs as seen through the prism of keywords and collocations]. In L. Janovec (Ed.), Propria a apelativa – aktuální otázky II (s. 67–78). Liberec–Praha: Technická univerzita v Liberci; Univerzita Karlova; Ústav pro jazyk český AV ČR.

Králík, O. (1962). K funkci vlastního jména v tvorbě Petra Bezruče. Slavica Pragensia, 4, 721–726.

Popescu, I. I. (2007). The ranking by the weight of highly frequent words. In P. Grzybek, R. Köhler (Eds.), Exact Methods in the Study of Language and Text: Dedicated to Gabriel Altmann on the occasion of his 75th birthday (s. 555–565). Berlin–New York: De Gruyter.

Smolka, Z. (2008). Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní [As we quarelled over the authorship of Silesian songs]. Host, 24(3), 38–44.

Všetička, F. (2018). Bezručova báseň: O poetice básníkovy poezie [Bezruč’s poem: Poetics of the poet’s poetry]. Olomouc: Poznání.