Calendars, Dictionaries and Others — on the Sources of Contemporary Name Choices

Keywords

tradition and name fashion
name choices
numerology
liturgical calendars
dictionaries of first names

Abstract

Parents looking for a name to give their child reach for many different sources. For some it can be a family tradition recorded in their own memory or their relatives, for others it is the name fashions available on the internet, in the newspapers, or in the various mass media. Sometimes help is also sought from a numerologist, astrologer, fortune-teller or specialised internet applications.
Other important sources for finding a name are also books and dictionaries, where more information on origins, history or even the features of the name’s character is given. There are individuals’ own sources and ideas as well.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.20

References

Breza, E. (2014). Zalety imionami ludzi. Gdańsk: Wyd. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Bubak, J. (1978). Imiona modne. Onomastica, XXIII, s. 177–182.

Bubak, J., Mrózek, R. (1983). O współczesnych motywach wyboru i popularności imion. Rocznik Cieszyński, IV–V, s. 151–164.

Doroszewicz, K. (2013). Z imieniem przez życie. Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Warszawa: Scholar.

Iłłakowiczówna, K. (1983). Portrety imion. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Kern, L. J. (2003). Imiona nadwiślańskie. Kraków: Wyd. Literackie.

Malec, M. (1971). Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Malec, M. (1982). Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Malec, M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: IJP PAN.

Malec, M. (1998). Początki słowiańskich imion w formie imiesłowów biernych. W: J. Rusek, W. Boryś (red.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Energeia, s. 305–312.

Malec, M. (1999). Najdawniejsze polskie imiona apotropeiczne. Acta onomastica, XL, s. 124–130.

Malec, M., (2001). Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: DWN.

Malec, M., (2006). Wkład krakowskiego językoznawstwa polonistycznego do nauki o imionach osobowych, LingVaria, I, nr 1, s. 127–137, http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/2004f917-53d3-47c7-a644-9fc1df035a24 (dostęp: 29 IV 2017).

Malec, M. (oprac.) (1995). Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut. Cz. 2. Kraków: Wyd. IJP PAN.

Rymut, K. (wyd.) (1995). Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Kraków: IJP PAN.

Skierkowski, M. (1995). Księga imion. Wrocław: FOX.