ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

pismo poświęcone teorii
i interpretacji
nazw własnych

redakcja bieżący numer archiwum dla autorów recenzenci

Czasopismo Onomastica jest rocznikiem poświęconym tematyce nazw własnych wydawanym przez Komitet Językoznawstwa PAN i Instytut Języka Polskiego PAN. Ukazuje się nieprzerwanie od 1955 roku. Jego redaktorami byli: prof. prof. Witold Taszycki, Mieczysław Karaś, Kazimierz Rymut, Aleksandra Cieślikowa. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Barbara Czopek-Kopciuch. Czasopismo posiada międzynarodową renomę – redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu. Autorami artykułów publikowanych w różnych językach są nie tylko polscy onomaści, ale także badacze niemieccy, czescy, słowaccy, rosyjscy, ukraińscy, bułgarscy oraz z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Pełna treść poszczególnych numerów dostępna jest także w formacie .pdf w Czytelni Czasopism PAN.

Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych (z 2015 roku) za publikację w „Onomastikach” uzyskać można 12 punktów.

Historia czasopisma do roku 2005 przedstawiona została w artykule Kazimierza Rymuta Pięćdziesięciolecie „Onomastików”, Onomastica L, 2005, s. 5–9.

Charakterystykę dyskursu naukowego na łamach „Onomastików” prezentuje Katarzyna Skowronek w artykule Jak onomaści piszą o onomastyce i o sobie, Onomastica L, 2005, s. 49–68.

Onomastica indeksowane są w następujących bazach danych:
BazHum
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
Index Copernicus

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.