ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

A JOURNAL DEVOTED TO
THEORY AND INTERPRETATION
OF PROPER NAMES


home
view articles
editor-in-chief and editorial board
list of reviewers
aims & scope
onomastica: essential facts
publication ethics and publication malpractice statement
guide for authors
guide for reviewers
ojs
resources
order paper issue


Aleksandra Cieślikowa
1936–2018

11 grudnia 2018 roku odeszła od nas śp. prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, wybitna znawczyni nazw własnych, w latach 2006–2014 redaktor naczelny czasopisma „Onomastica”, kierownik Pracowni Antroponimicznej i Zakładu Onomastyki IJP PAN, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, członek licznych gremiów językoznawczych.
Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek wielkiej dobroci i życzliwości.
Msza święta i pogrzeb odbędą się 17 grudnia o godzinie 13 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.