Vol. 59 (2015): Onomastica LIX
Onomastica LIX

ed. Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków 2015, 497 pp.
ISSN 0078-4648

In Memoriam

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Poland)
pp. 5-8
Dmytro Buczko (08.11.1937–11.02.2014)
PDF (Polski)
Ankica Čilaš Šimpraga (Croatia)
pp. 9-12
Petar Šimunović (19.02.1933–05.08.2014). In memoriam
PDF (Hrvatski)
Galina Lukash (Ukraine)
pp. 13-15
Yevhen Stepanovych Otin
PDF (Українська)

Articles

Robert Mrózek (Poland)
pp. 9-38
Categorial Determinants of Diversity of Onymic Language Functionality in a Synchronic and Diachronic Perspective
PDF (Polski)
Vladimír Patráš (Slovakia)
pp. 39-55
The Function of Proper Nouns in the Process of Media Colloquialization
PDF (Slovenčina)
Wojciech Włoskowicz (Poland)
pp. 57-76
The Triple Model of Onymic Meaning and the Conceptual Model of Onomasticon
PDF (Polski)
Izabela Łuc (Poland)
pp. 77-91
Proper Names as a valuation Medium in Advertising Texts
PDF (Polski)
Karolina Ruta (Poland), Marta Wrześniewska-Pietrzak (Poland)
pp. 93-106
Proper Names in the Dictionary titled “Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”
PDF (Polski)
Irena Kałużyńska (Poland)
pp. 107-121
Traditional Chinese Generation Names
PDF (English)
Maria Malec (Poland)
pp. 123-136
Cultural Reasons of Changes in Polish Personal Names (Diachronic Approach)
PDF (Polski)
Ewa Zmuda (Poland)
pp. 137-151
The Name Maria as a Religious Name
PDF (Polski)
Justyna Walkowiak (Poland)
pp. 153-168
From Katažina to Edvin: The Names Of Poles in Contemporary Lithuania
PDF (Polski)
Agnieszka Raszewska-Klimas (Poland)
pp. 169-179
Variantivity of the Nineteenth-century Surnames of Piotrków’s Inhabitants
PDF (Polski)
Tomasz Kurdyła (Poland)
pp. 181-195
Polish Inhabitants’ Names with -ak, -an and -anin
PDF (Polski)
Urszula Wójcik (Poland)
pp. 197-207
The Social and Economic Determinants of 19th Century Toponymy in Poland
PDF (Polski)
Agnieszka Myszka (Poland)
pp. 209-221
“She lived on the Polna Street, in the Pobitno District, Next to the Tartar Tumulus” — the Word about Internal Divisions of Urbanonyms
PDF (Polski)
Danuta Lech-Kirstein (Poland)
pp. 223-239
The Names of Trees in Silesian Toponymy
PDF (Polski)
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Poland)
pp. 241-253
Russian Place Names Motivated by Personal Names and Their Functions (Diachronic Approach)
PDF (Polski)
Iwona Nobis (Poland)
pp. 255-269
The Diversity of Genitive Forms of Singular Masculine Place Names
PDF (Polski)
Krzysztof Witczak (Poland)
pp. 271-280
Węgra — a Former Yatvingian Hydronym
PDF (Polski)
Elwira Kaczyńska (Poland)
pp. 281-299
Floristic Names in the Modern Cretan Hydronymy
PDF (Polski)
Violetta Jaros (Poland)
pp. 301-319
Contemporary Names of Polish vineyards
PDF (Polski)
Marzena Szurek (Poland)
pp. 321-339
Biblical Proper Names in terms of Historical-comparative (on the Material of the Bible of Jakub Wujek and the Bible of Gdańsk)
PDF (Polski)
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna (Poland)
pp. 341-354
The Formation of Proper Nouns in Literature for Children (In Selected Examples)
PDF (Polski)
Maciej Zych (Poland)
pp. 355-375
The Names of Transboundary Geographical Objects Lying on The Polish-Czech Boundary
PDF (Polski)

Reviews, discussions, polemics

Bogdan Walczak (Poland)
pp. 443-445
A. Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe w XVI–XVIII wieku
PDF (Polski)
Urszula Bijak (Poland)
pp. 445-447
J. Krško, Úvod do toponomastiky
PDF (Polski)
Vadzim Shkliaryk (Belarus)
pp. 447-450
S. U. Šahoǔskaja, Belaruskaâ anamastyčnaâ leksìkagrafiâ: farmìravanne, sučasny stan, vektary razvìccâ
PDF (Polski)
Krzysztof Witczak (Poland)
pp. 450-464
I. Nobis, Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej
PDF (Polski)
Renata Kucharzyk (Poland)
pp. 464-467
B. Ziajka, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim)
PDF (Polski)
Sylwia Iglewska (Poland)
pp. 467-468
M. Kresa, Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim
PDF (Polski)
Aleksandra Cieślik (Poland)
pp. 469-470
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’o ccasion de son 90e anniversaire
PDF (Polski)
Paweł Swoboda (Poland)
pp. 470-471
Seria „Biblioteka Onomastica Adriatica”: Toponimija otoka Paga; Toponimija kornatskog otočja
PDF (Polski)
Ewa Jakus-Borkowa (Poland)
pp. 472-474
Acta onomastica, ročník LIV
PDF (Polski)
Artur Gałkowski (Poland)
pp. 475-479
Rivista Italiana di Onomastica vol. XX, no 1–2, 2014
PDF (Polski)
Wiesław Stefańczyk (Poland)
pp. 479-482
Névtani Értesítő, nr 35
PDF (Polski)
Urszula Bijak (Poland)
pp. 483-485
Voprosy Onomastiki, nr 1 (16), 2 (17)
PDF (Polski)